Inspanning belonen met ontspanning!

Sport Massage en Relax

PATRICIA BOUWMAN
Christofoor 31
5271 JR Sint-Michielsgestel

0641152914
info@sport-massage-en-relax.com

vraag

Vul s.v.p. onderstaande informatie in:

AlgemeneVoorwaarden


  
  

1.    Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV),wordt verstaan onder:

Masseur: Patricia Bouwman, in het bezit van een NGS-diploma voor sportmassage, een certificaat docent kindermassage en in het tweede leerjaar van de HBO- opleiding massagetherapie. Handelend als zelfstandig gevestigd masseur.

Cliënt: aan wie door de masseur een behandeling of advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres: Sport Massage en Relax, Christofoor 31, 5271JR, Sint-Michielsgestel.

2. Uw afspraak

Alle behandelingen zijn op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email adres, postadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak
maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld. Mocht u te vroeg voor uw afspraak zijn, vraag ik u begrip wanneer u eventueel moet wachten.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch en/of mondeling afgezegd
of verzet worden. Indien annulering NIET of TE LAAT geschiedt is Sport Massage en Relax gerechtigd de desbetreffende behandeling voor 50% in rekening te brengen.

4. Tarieven

  • De tarieven zijn inclusief 21% BTW

  • De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten in de behandelruimte en welke na te lezen zijn op de website.
  • Welke massage u ook boekt, de eerste behandeling zal er altijd een intake plaats vinden, dit om te weten of ik u mag/kan behandelen en om de massage zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze tijd zit in de geboekte massage tijd!

  • Sport Massage en Relax behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

5.Betaling

Alle behandelingen dienen contant, via de mobiele PIN of vooraf via bankoverschrijving te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door de masseur. Wanneer u komt voor een therapeutische behandeling, dient u ook gelijk de behandeling te voldoen via bovenstaande methode. U ontvangt dan een (digitale) factuur, welke u vanaf 2018 in kan dienen bij u zorgverzekeraar om het betaalde bedrag (gedeeltelijk) terug te krijgen. Let op!! De therapeutische behandelingen worden nu dus nog NIET vergoed.

6. Contra-indicaties

Sport Massage en Relax is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie de geplande behandeling niet uit te voeren. Om te voorkomen dat u hierdoor verrast wordt is het van belang bij twijfel uw arts te raadplegen. Welke massage u ook boekt, de eerste behandeling zal er altijd een intake plaats vinden, dit om te weten of ik u mag/kan behandelen en om de massage zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze tijd zit in de geboekte massage tijd!

7. De masseur

De masseur bij Sport Massage en Relax is massage therapeut in opleiding. In bepaalde gevallen kan de masseur besluiten af te zien van het geven van een massage en u doorverwijzen naar een arts/specialist/fysiotherapeut. Welke massage u ook boekt, de eerste behandeling zal er altijd een intake plaats vinden, dit om te weten of ik u mag/kan behandelen en om de massage zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze tijd zit in de geboekte massage tijd!


8. Kindermassage

· Vooraf aan een kindermassage vraag ik altijd een intake formulier in te vullen aan de ouder(s) en indien mogelijk het kind zelf

· Kindermassage is ALTIJD over de kleding heen. Het enige dat uit kan gaan zijn de sokken om de voeten van het
  kind beter te kunnen masseren.

· Kindermassage kan bestaan uit een combinatie van meditatie/yoga/spelletjes/massage, afhankelijk van de behoefte        van het kind  

9. Etiquette

  • Bij de massages op de behandeltafel houdt u te allen tijden u onderkleding aan. Het is voor u prettig als de onderkleding van goed elastisch materiaal is. Strakke slips en boxers zullen u hinderen tijdens de massage van m.n. de benen.

  • U kunt van de masseur verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de cliënt ook. Vooraf voor
    de behandeling te hebben gedouched wordt zeer gewaardeerd. Dit is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

  • De massages die bij Sport Massage en Relax worden gegeven, hebben NIETS met erotiek en/of sex te maken. Klanten die toch sexueel getinte opmerkingen maken en/of sexuele handelingen en/of gedragingen vertonen, worden per direct uit de massage praktijk verwijderd.

  • Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling.

10. Geheimhouding

Eventuele gegevens die de klant voor of tijdens de behandeling aan de masseur geeft, worden door Sport Massage en Relax vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit de beroepsethiek als zorggever houdt Sport Massage en Relax
zich aan de geheimhoudingsplicht. Het dossier wat van de klant wordt gemaakt, is alleen in te zien door Sport Massage en Relax. De klant/ zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers is/zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Sport Massage en Relax verstrekt, zodat de masseur de behandeling zo verantwoordelijk en
veilig mogelijk uit kan voeren.

11. Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar in de parkeervakken gelegen naast de Christofoor en omliggende straten.

Het is NIET toegestaan de parkeervakken achter de huizen van de Christofoor te gebruiken, deze zijn Prive eigendom van de huis eigenaren.

12. Aansprakelijkheid

Sport Massage en Relax is ondanks haar zorgvuldig handelen NIET verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiëlen en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het geven van de behandeling. Sport Massage en Relax is NIET aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Sport Massage en Relax kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de masseur. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de masseur bij Balens verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak ook ontstaan, daarvoor is de masseur van Sport Massage en Relax NIET aansprakelijk te stellen.

De algemene voorwaarden en de website kunnen door Sport Massage en Relax te allen tijde worden gewijzigd.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Sport Massage en Relax en de masseur nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zjn van een behandeling die Sport Massage en Relax aan u geeft.